درباره باتری رسالت
باتری رسالت با دارا بودن بیش از 10 نیروی فعال در تهران کار خود را از سال 1390 شروع کرد و...
محمد شیخ علیا
نمایندگی صبا باتری
نمایندگی سپاهان باتری

چرا باتری رسالت

باتری رسالت به عنوان یکی از نمایندگان اصلی فروش و تعمیر صبا باتری ، سپاهان باتری و … آماده ارائه خدمات فروش و پس از فروش به هم وطن های عزیز است.